Jesteś teraz tu:
Home
Wyszukiwanie
Sponsorzy

 

Nie przegap
Programy specjalne

 

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Zakup wyposażenia na potrzeby Małej Orkiestry Dętej GOK Dobrzeń Wielki w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura domów kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dialog polsko – ukraiński wyrażony poprzez taniec
Projekt realizowany w ramach Programu NCK Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży

Zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury


Wspólne spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec

 

Statystyka odwiedzin
Naszą witrynę przegląda teraz 138 gości 
LogowanieOgłoszenia i Przetargi

Zapytanie ofertowe - namioty

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki
NIP: 754-16-84-290

Dobrzeń Wielki 11.06.2015

 

Zapytanie ofertowe

 

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim 46-081, ul. Namysłowska 20

zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia
21.06.2015 - Dobrzeń Wielki ( Balaton) - hala 10 x 50 m bez podłogi + namiot 10x10 m bez podłogi garderoba przy scenie + namiot 10 x 10 m nad sceną
11-12.07.2015 - Dobrzeń Wielki ( Balaton) - hala 10 x 50 m bez podłogi + 100m2 podłogi+ namiot 10x10 m bez podłogi garderoba przy scenie, 10 x 6 m na gastronomię
17-19.07.2015 – Chróścice (Boisko Victoria Chróścice) - hala 20 x 50 m bez podłogi + 100m2 podłogi + 100 kpl stołów biesiadnych + 4 namioty 8x 6 m + 10 x 10 m na garderobę
07-09.08.2015 - Dobrzeń Wielki (boisko TOR Dobrzeń Wielki) -  hala 15 x 35 m + 100 kpl biesiadnych + namiot 10x 10 m zadaszenie nad sceną
06.09.2015 – Chróścice (Boisko Victoria Chróścice) - hala 20 x 50 m bez podłogi + 100m2 podłogi + 100 kpl stołów biesiadnych + 3 namioty 8 x 6 m, 10 x 10 m na garderobę
31.12.2015 - Dobrzeń Mały hala 15 x 40 m + namiot 10x 10 m garderoba dla wykonawców  + ogrzewanie z obsługą + 100 kpl biesiadnych

2. Termin realizacji zamówienia: wg harmonogramu
3. Warunki płatności: przelewem po wykonaniu każdej z części zamówienia
4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących danych:
1)  nazwa wykonawcy;
2)  adres wykonawcy;
3)  telefon, e-mail wykonawcy;
4)  NIP/PESEL wykonawcy;
5)  oferowana cena w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto;
6)  termin realizacji zamówienia;
7)  okres gwarancji;
8)  warunki płatności;
9)  inne istotne warunki wykonania zamówienia;
10)  oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  i  nie  
wnosi do niego zastrzeżeń.
5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 17.06.2015 r. w formie:
1) pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Gminny Ośrodek Kultury 46-081 Dobrzeń Wielkilub
2)  faksem na numer: 774695461 lub
3)  w wersji elektronicznej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Kwosek

Uwaga!

W związku z informacjami otrzymanymi od Oferentów dopuszczamy możliwość wymiaru hali 15 – 20 x 50m. Najkorzystniejszą ofertą będzie ta z najniższą ceną za 1m2 (Prosimy o podanie ceny za 1 m2). W przypadku, gdy Oferenci zaproponują tą samą cenę za 1m2 i będzie ona najniższa wygra oferta, która spełni pierwotne warunki Zamawiającego tj. hala 20 x 50m.
 
Więcej artykułów…