Jesteś teraz tu:
Home Ogłoszenia i przetargi
Wyszukiwanie
Sponsorzy

 

Nie przegap
Programy specjalne

 

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Zakup wyposażenia na potrzeby Małej Orkiestry Dętej GOK Dobrzeń Wielki w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura domów kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dialog polsko – ukraiński wyrażony poprzez taniec
Projekt realizowany w ramach Programu NCK Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży

Zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury


Wspólne spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec

Statystyka odwiedzin
Naszą witrynę przegląda teraz 112 gości 
LogowanieOgłoszenia i Przetargi

       
23 Lipca 2009
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EUR.


Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 20
woj. Opolskie, Polska
Forma przetargu: Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: dostawa książek
Opis przedmiotu: nowości wydawnicze zamieszczone w siwz jako zał. nr 3
Miejsce dostawy: Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzeniu Wielkim
Termin realizacji zamówienia: do 24.08. 2009.
Wadium: brak
Kryteria wyboru oferty – cena 100%

Specyfikacja: Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym lub faxem 0774695461 lub e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Kontakt: Uprawniony do kontaktów z oferentami Gerard Kasprzak, Maria Kokot  e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   tel.0774695461 GOK Dobrzeń Wielki pok. nr 2 w godz. 800-1300.
Język kontaktu: polski
Miejsce i termin składania: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. nr 2

Termin składania ofert upływa dnia  10.08.2009  godz. 12.00

Otwieranie ofert nastąpi dnia 10.08.2009 godz. 12.30, w siedzibie zamawiającego.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ust.1 i art.22 ust.7 ustawy o zamówieniach publicznych.
Warunki dodatkowe: spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
Wymagania: książki nowe najlepiej w twardej oprawie Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 2) Pzp potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań zamawiającego
Wadium: brak
Ogłoszenie monozadaniowe: tak
Data dodania: 24.08.2009
Uwagi: brak

Do pobrania specyfikacja istotnych warunków zamówienia -> siwz-2009.doc

 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ-CATERING
NA OŚRODKU REKREACJI „BALATON”
ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
Adres: ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki
Tel.: 0-77-4695461, fax: 0-77-4695461

Plik oferty do pobrania tutaj

 

Regulamin konkursu ofert na prowadzenie cateringu na akwenie „Balaton” NA OŚRODKU REKREACJI „BALATON”

Plik regulaminu do pobrania tutaj

 
Więcej artykułów…