Jesteś teraz tu:
Home Ogłoszenia i przetargi
Wyszukiwanie
Sponsorzy

 

Nie przegap
Programy specjalne

 

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Zakup wyposażenia na potrzeby Małej Orkiestry Dętej GOK Dobrzeń Wielki w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura domów kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dialog polsko – ukraiński wyrażony poprzez taniec
Projekt realizowany w ramach Programu NCK Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży

Zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury


Wspólne spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec

 

Statystyka odwiedzin
Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 
LogowanieOgłoszenia i Przetargi

Dobrzeń Wielki 05-06-2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.gokdobrzenwielki.pl


Dobrzeń Wielki: Dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych do Gminnego Ośrodka Kultury, Numer ogłoszenia: 189008 - 2012; data zamieszczenia: 05.06.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury , ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie, tel. 77 469 54 61, faks 77 469 54 61.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gokdobrzenwielki.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych do Gminnego Ośrodka Kultury.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

Pobierz pełną treść Ogłoszenia


Załączniki do pobrania:

SIWZ-2-2012.rtf

Zal_1_do_SIWZ-2-2012.rtf

Zal_2_do_SIWZ-2-2012.rtf

Zal_3_do_SIWZ-2-2012.doc

Zal_4_do_SIWZ-2-2012.doc

Zal_5_do_SIWZ-2-2012.doc

Zapytania_i_wyjasnienia_do SIWZ-2-2012.doc

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dobrzeń Wielki 2012.04.11

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EUR

 

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim

46-081 Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 20

woj. Opolskie, Polska


Forma przetargu: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: dostawa książek

Opis przedmiotu: nowości wydawnicze zamieszczone w siwz jako zał. nr 3

Miejsce dostawy: Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzeniu Wielkim

Termin realizacji zamówienia: do 07.05. 2012.

Wadium: brak

Kryteria wyboru oferty – cena 100%

Specyfikacja: Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym lub faxem 0774695461 lub e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kontakt: Uprawniony do kontaktów z oferentami Gerard Kasprzak, Maria Kokot  e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel.0774695461 GOK Dobrzeń Wielki pok. nr 2 w godz. 800-1300.

Język kontaktu: polski

Miejsce i termin składania: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. nr 2

Termin składania ofert upływa dnia  26.04.2012  godz. 1200

Otwieranie ofert nastąpi dnia 26.04.2012 godz. 1230, w siedzibie zamawiającego.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ust.1 i art.22 ust.7 ustawy o zamówieniach publicznych.

Warunki dodatkowe: spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Termin związania ofertą: 30 dni

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

Wymagania: książki nowe najlepiej w twardej oprawie Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 2) Pzp potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań zamawiającego

Wadium: brak

Ogłoszenie monozadaniowe: tak

Data dodania: 12.04.2012

Uwagi: brak

Pełna treść SIWZ-1-2012.doc

Wykaz książek do ksiazki-SIWZ-1-2012.xls

 

Dobrzeń Wielki 2011-11-02

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EUR.


Zamawiający:

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 20
woj. Opolskie, Polska


Forma przetargu: Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: dostawa książek
Opis przedmiotu: nowości wydawnicze zamieszczone w siwz jako zał. nr 3
Miejsce dostawy: Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzeniu Wielkim
Termin realizacji zamówienia: do 02.12. 2011.
Wadium: brak
Kryteria wyboru oferty – cena 100%

Specyfikacja: Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym lub faxem 0774695461 lub e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kontakt: Uprawniony do kontaktów z oferentami Gerard Kasprzak, Maria Kokot  e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel.0774695461 GOK Dobrzeń Wielki pok. nr 2 w godz. 800-1300.
Język kontaktu: polski
Miejsce i termin składania: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. nr 2

Termin składania ofert upływa dnia  16.11.2011  godz. 1200

Otwieranie ofert nastąpi dnia 16.11.2011 godz. 1230, w siedzibie zamawiającego.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ust.1 i art.22 ust.7 ustawy o zamówieniach publicznych.
Warunki dodatkowe: spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
Wymagania: książki nowe najlepiej w twardej oprawie Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 2) Pzp potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań zamawiającego
Wadium: brak
Ogłoszenie monozadaniowe: tak
Data dodania: 02.11.2011
Uwagi: brak

Pełna treść SIWZ-3-2011.doc

Wykaz książek do ksiazki-SIWZ-3-2011.xls

 
Więcej artykułów…