Jesteś teraz tu:
Home Ogłoszenia i przetargi
Wyszukiwanie
Sponsorzy

 

Nie przegap
Programy specjalne

 

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Zakup wyposażenia na potrzeby Małej Orkiestry Dętej GOK Dobrzeń Wielki w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura domów kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dialog polsko – ukraiński wyrażony poprzez taniec
Projekt realizowany w ramach Programu NCK Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży

Zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury


Wspólne spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec

 

Statystyka odwiedzin
Naszą witrynę przegląda teraz 71 gości 
LogowanieOgłoszenia i Przetargi

Dobrzeń Wielki 2014.06.26

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI NA SPRZEDAŻ PIWA
NA ZLOCIE OLDTIMERÓW I SUMMER REVIVAL 12-13.07.2014


1. ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
Adres: ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki
Tel.: 0-77-4695461, fax: 0-77-4695461,
URL: www.gokdobrzenwielki.pl

2. ZAKRES OBSŁUGI
Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia sprzedaży piwa na  ZLOCIE OLDTIMERÓW I SUMMER REVIVAL w Dobrzeniu Wielkim w terminie 12-13.07.2014 r. . W zakres obsługi wchodzi:
1)    Dystrybucja piwa w kubkach plastikowych (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia przez obsługującego w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim).

Na dystrybucję produktów, o których mowa w pkt. 1 - 4 wyłoniony w konkursie Wykonawca otrzyma od Organizatora wyłączność. Ceny sprzedawanych produktów ustala wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko.

3. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM I EKONOMICZNYM
1) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora (informacja zostanie przekazana pisemnie lub faxem. W wypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy zgodnej z załączonym projektem, Organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego Wykonawcę, który zaproponował najwyższą cenę za wyłączność obsługi.

Pobierz pełne ogłoszenie o konkursie wraz ze wzorem oferty (MS DOC)

 

Dobrzeń Wielki 2014-06-16

GMINNY  OŚRODEK  KULTURY
ul. NAMYSŁOWSKA 20, 36-081 DOBRZEŃ WIELKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Rekrutacja na stanowisko: KIEROWNIK FILI BIBLIOTECZNEJ W KUP
Miejsce pracy: Filia Biblioteczna Kup
Wymiar czasu pracy 1 etatu

Od kandydatów oczekujemy:
•    wykształcenia wyższego (tytuł magistra),
•    dobrej znajomości organizacji bibliotek w Polsce
•    bardzo dobrej znajomości ustawy o bibliotekach
•    biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
•    komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
•    mile widziana znajomość języków obcych
Zakres obowiązków:
•    udzielanie informacji bibliotecznych,
•    udzielanie informacji katalogowych i bibliograficznych (m. in. wskazywanie źródeł, uzupełnianie danych bibliograficznych),
•    udzielanie informacji faktograficznych,
•    szkolenie użytkowników w zakresie korzystania z katalogów oraz baz danych biblioteki,
•    udostępnianie księgozbioru podręcznego, kartotek, baz danych oraz innych materiałów informacyjnych, znajdujących się w filii,
•    samodzielne odpowiedzi na kwerendy,
•    bieżąca aktualizacja źródeł informacji na potrzeby filii bibliotecznej
•    zarządzanie filią biblioteczna
Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w plikach opisanych imieniem i nazwiskiem kandydata na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zgłoszenia są przyjmowane do 26 lipca 2014 r.

 

Dobrzeń Wielki, 2014-06-16

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ-CATERING

NA PARADZIE ORKIESTR DĘTYCH 28-29.06.2014


1. ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
Adres: ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki
Tel.: 0-77-4695461, fax: 0-77-4695461
,
URL: http://gokdobrzenwielki.pl

2. ZAKRES OBSŁUGI
Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia obsługi gastronomicznej- catering na t Paradzie Orkiestr Dętych w Dobrzeniu Wielkim w terminie 28-29.06.2014 r. . W zakres obsługi wchodzi:
1) Dystrybucja piwa w kubkach plastikowych (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia przez obsługującego w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim).
2) Przygotowanie i sprzedaż potraw z gila (kiełbaski, szaszłyki, kebab itp.)
3) Sprzedaż napojów bezalkoholowych.

Na dystrybucję produktów, o których mowa w pkt. 1 - 4 wyłoniony w konkursie Wykonawca otrzyma od Organizatora wyłączność. Ceny sprzedawanych produktów ustala wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko.

3. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM I EKONOMICZNYM,
1) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora (informacja zostanie przekazana pisemnie lub faxem. W wypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy zgodnej z załączonym projektem, Organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego Wykonawcę, który zaproponował najwyższą cenę za wyłączność obsługi.

4. PROCEDURA
1) Tryb udzielenia zamówienia – konkurs ofert.
2) Kryteria oceny ofert – najwyższa cena
3) Informacje administracyjne
Termin i miejsce składania ofert – 18.06.2014 r., do godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 20, pokój nr 3 .
Termin i miejsce otwarcia ofert – Organizator konkursu dokona publicznego otwarci ofert  w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 18.06.2014 r., do godz. 11:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 20, pokój nr 3 (sekretariat - I piętro).
Termin związania ofertą – 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi być złożona Organizatorowi w zaklejonym opakowaniu.
1)Dopuszcza się przysyłanie ofert za pomocą e-mail.
2) Ponadto na zewnętrznej stronie opakowania należy podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów i faksu Wykonawcy.
3) Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do niniejszego ogłoszenia.
4) Oferta tj. formularz oferty wraz z załącznikami musi być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnętrz.

6. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ
1) Wypełniony Formularz oferty.
2) PLANOWANY TRERMIN ZAWARCIA UMOWY

Organizator przewiduje zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w konkursie w dniu 20 czerwca 2014 roku.

Do pobrania: Dokument ogłoszenia wraz ze wzorem OFERTY (MS DOC)

 
Więcej artykułów…