nazwisko i imię kontakt prowadzone zespoły
Anioł Karolina
Taniec Towarzyski
Antoszczyk Adam
Akrobatyka
Antoszczyk-Weselak Wiktoria
Akrobatyka
Grażyna Chmielowicz
Grupa Cyrkowa „Cudaki”
Marina Yevsiukova Taniec estradowy, nowoczesny
Gutka Mirosław
Orkiestra dęta, Nauka gry na instrumentach
Iwańska Alicja
Balet, Jazz, Modern dance, fitness
Jabłońska Marta
Mażoretki „Seniorita” kadetki, juniorki, seniorki
Jakubik Anna
Mażoretki „Seniorita” kadetki młodsze, grupy przedszkolne
Krawczyk Andrzej
Zespoły „Dobrzenianki”
Musioł Krzysztof
Taniec towarzyski Standard
Wieczorek-Sais Joanna
Aerobic
Prochota Hubert
Chór „Cantabile”
Sośnik Franciszek Kabaret Cool’ oh
Ślusarczyk Agnieszka
Kupskie Echo, Frelki, Wizja, Studio Piosenki