Jesteś teraz tu:
Home Projekty
Wyszukiwanie
Sponsorzy

 

Nie przegap
Programy specjalne

 

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Zakup wyposażenia na potrzeby Małej Orkiestry Dętej GOK Dobrzeń Wielki w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura domów kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dialog polsko – ukraiński wyrażony poprzez taniec
Projekt realizowany w ramach Programu NCK Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży

Zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury


Wspólne spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec

 

Statystyka odwiedzin
Naszą witrynę przegląda teraz 81 gości 
LogowanieProjekty

 

 

W dniu 09.04.2011 r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim, nastąpiło podsumowanie projektu pn. „Warsztaty edukacyjne małych form scenicznych w zakresie komizmu i satyry” przeprowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół i Rozwoju Kultury – Lidera Projektu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim – Partnera Projektu.

Uczestnicy warsztatów zaprezentowali umiejętności, które nabyli podczas zajęć, trwających od grudnia 2010 r. do kwietnia 2011 r., tzn. przedstawili przygotowane przez siebie pod nadzorem instruktorów małe formy sceniczne. W ramach przedstawienia po warsztatowego można było zobaczyć 10 przedstawień scenicznych.

Na zakończenie, po podsumowaniu projektu i przedstawieniu jego praktycznych dokonań oraz możliwości kontynuacji działań, wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia.


Koordynator projektu

Justyna Stefańczyk

 

 

Towarzystwo Przyjaciół i Rozwoju Kultury w Dobrzeniu Wielkim oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszają na:

Bezpłatne szkolenie pn. "Warsztaty edukacyjne małych form scenicznych w zakresie komizmu i satyry"

Uczestnicy szkolenia m.in. :

  • dowiedzą się jak wyzwalać inwencję twórczą i postawy kreatywne;
  • zdobędą wiedzę i umiejętności sceniczne, rozumienia siebie i innego człowieka wyrażane poprzez aktywność sceniczną;
  • poznają czynniki kontrolujące wymowę;
  • nauczą się świadomie używać zachowań satyrycznych i komicznych przy
  • wykorzystaniu środków scenicznych.

Projekt skierowany jest do 30 młodych ludzi, w wieku 15-25 lat, nieaktywnych zawodowo i kształcących się, zamieszkałych na terenie gminy wiejskiej Dobrzeń Wielki.

Szkolenie będzie realizowane w terminie: grudzień 2010 – kwiecień 2011.

Projekt realizowany jest w ramach POKL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze organizacyjnym projektu, na stronie internetowej projektu: http://www.tpirk.pl/warsztaty lub pod numerem telefonu 77 469 66 33.

Koordynator projektu

Justyna Stefańczyk