Chróścice ul. Powstańców Śląskich 39

dane informacyjne:
Kierownik filii - Magdalena Lubda
Powierzchnia biblioteki - 84 m2
Liczba miejsc dla czytelników - 6
Stan Księgozbioru na 01.01.2016 - 15 838 woluminów
Liczba tytułów czasopism - 10
Nr telefonu do placówki - 077 4696 024

Godziny otwarcia biblioteki:
poniedziałek - 14.30 - 18.30
wtorek - 9.00 - 13.00
środa - 14.30 - 18.30
czwartek - 11.30 - 15.30
piątek - 14.30 - 18.30