Chróścice ul. Powstańców Śląskich 39

dane informacyjne:
Kierownik filii - Magdalena Lubda
Powierzchnia biblioteki - 84 m2
Liczba miejsc dla czytelników - 6
Stan Księgozbioru na 01.01.2016 - 15 838 woluminów
Liczba tytułów czasopism - 10
Nr telefonu do placówki - 077 4696 024

Godziny otwarcia biblioteki:
poniedziałek - 16.00 - 19.00
wtorek - 9.00 - 14.00
czwartek - 16.00 - 19.00