W 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury zakupił wyposażenie dla Orkiestry Dętej GOK Dobrzeń Wielki. Zakup został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu/Priorytetu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura domów kultury.
W ramach projektu zakupiono następujące instrumenty i akcesoria muzyczne:
- lirki marszowe do:
• fletów - 12 szt.,
• klarnetów - 6 szt.,
• saksofonów altowych - 6 szt.,
• saksofonów tenorowych - 2 szt.,
• trąbek - 5 szt.,
• tenorhornów - 4 szt.,
• puzonów - 6 szt.,
• tub - 4 szt.;
- gilotyny do stroików:
• saksofonu altowego - 1 szt.,
• klarnetu - 1 szt.;
- statywy instrumentalne do:
• tenorhornów - 6 szt.,
• puzonów - 3 szt.;
- paski i szelki do:
• tub - 8 szt.,
• klarnetów - 4 szt.;
- BERP do:
• trąbek - 2 szt.,
• puzonu (wąski wlot) - 1 szt.,
• puzonu (szeroki wlot) - 1 szt.;
- ranty kontrolne do:
• trąbek - 2 szt.,
• puzonów - 2 szt.;
- tunery chromatyczne/metronomy - 2 szt.;
- batutę - 1 szt.;
- klarnety - 5 szt.;
- saksofon altowy – 1 szt.;
- trąbkę – 1 szt.;
- puzony – 2 szt.;
- zestaw perkusyjny;
- zestaw bongosów.


Justyna Stefańczyk
Koordynator projektu