Regulamin konkursu ofert na prowadzenie cateringu na akwenie „Balaton” NA OŚRODKU REKREACJI „BALATON”

Plik regulaminu do pobrania tutaj