OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ-CATERING
NA IPREZIE V SUMMER REVIVAL, KONCERT CHARYTATYWNY i II ZLOT SAMOCHODÓW ZABYTKOWYCH, POPULARNY RAJD SAMOCHODOWY „KIEROWCA ROKU” 
ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
Adres: ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki
Tel.: 0-77-4695461, fax: 0-77-4695461,

Plik oferty do pobrania tutaj