Zespoły działające w GOK oraz osoby zatrudnione w placówce uczestniczą w niemal wszystkich festynach, spotkaniach kulturalnych i rozrywkowych. Jednocześnie swoje osiągnięcia prezentują na licznych konkursach krajowych i międzynarodowych. Dobrzeńskie zespoły występowały już w wielu miastach Polski, a także w Niemczech, Szwajcarii i Bułgarii. Zdobyte puchary i dyplomy zdobią główną gablotę w hallu Ośrodka. Obecnie w GOK funkcjonuje niemal 40 zespołów i kół zainteresowań.

BIBLIOTEKA

Biblioteka wraz z czytelnią rozpoczęła swoją działalność 20 listopada 1986 roku, zanim oddano do użytku budynek Ośrodka Kultury. Jej księgozbiór na początku liczył 15 tysięcy woluminów. Pierwszą kierowniczką biblioteki była Krystyna Wystrach. Obecnym kierownikiem tej placówki jest Maria Kokot. Gminna Biblioteka funkcjonuje w Dobrzeniu Wielkim i trzech filiach: w Czarnowąsach, Chróścicach i Kup. Obecnie księgozbiór w Dobrzeniu Wielkim liczy ponad 30 tysięcy woluminów, w Czarnowąsach 16.5 tysiąca, Chróścicach 14 tysięcy, a w Kup ponad 16 tysięcy.

ZESPOŁY

FOLKLORYSTYCZNE:

Dobrzenianki

Zespół Dobrzenianki powstał w 1988 roku. Repertuar zespołu to głównie pieśni ludowe regionu opolskiego, stare zasłyszane jak również nowe o własnych tekstach.  Zespół występował na festynach, różnych uroczystościach gminnych i wojewódzkich oraz w Czechach. Dobrzenianki brały także udział w programach radiowych i telewizyjnych. Instruktorem zespołu był Norbert Kleman, obecnie zespól prowadzi Andrzej Krawczyk. Kierowniczką zespołu jest Elżbieta Scheitza

ChróściczankiPoczątki działalności Chróściczanek przypadają na jesień 1976 roku. Śpiew zespołu oparty jest na miejscowym folklorze. W tekstach piosenek zawarta jest historia miejscowości. Autorką tekstów jest Brygida Stanik. Prawie każdy tekst opowiada o ciekawych miejscach w sołectwie. Zespól wykonuje pieśni w dwóch językach i w gwarze. Kierownikiem zespołu jest Jadwiga Kupczyk. Pierwszym instruktorem był Tadeusz Walasek, następnie Eugeniusz Kupczyk, a obecnie jest nim Andrzej Krawczyk.

Krzanowiczanki

Powstanie zespołu datuje się na 1975 rok. Założycielką zespołu była Jadwiga Filus. Inspiracją do późniejszego powstania zespołu było utworzenie koła gospodyń wiejskich. Nazwa Krzanowiczanki powstała dopiero w 1995 roku. Od 1995 zespół występował pod kierownictwem Norberta Klemana. Kierownikiem zespołu jest Krystyna Baron.

Kupskie Echo

Zespół KUPSKIE ECHO powstał w 1995 roku, pierwotnie jako chór kościelny. Pierwszym prowadzącym był Herbert Linek - organista z Kup.  Kolejnym instruktorem był Krzysztof Żurakowski, który prowadził zespół do czerwca 2006 roku. Na początku grupa występowała pod nazwą "Wesołe Mamulki". Obecnym kierownikiem artystycznym zespołu jest Agnieszka Ślusarczyk – dyrygent chóralny i manager kultury oraz współpracujący jako akompaniator Przemysław Ślusarczyk – dyrygent, kompozytor, manager kultury.

Schleisierklang

Zespół “Schleisierklang” powstał w 1993 roku jako zespół śpiewaczy a cappella kultywujący śląskie tradycje muzyczne. Członkami są osoby wywodzące się z lokalnej mniejszości niemieckiej. Repertuar stanowią tradycyjne pieśni i przyśpiewki z regionu śląska opolskiego i  spoza jego granic. Zespół śpiewa w języku polskim i niemieckim. Początkowo zespół występował jako "Majkäfry”, w 1999 roku zmienił nazwę na obecną. W latach 2000–2003 zespół prowadziła i akompaniowała pani Maria Brzeżańska.

Melodia

W styczniu 1999 roku reaktywowano koło gospodyń wiejskich w Borkach. Talent śpiewaczy wśród członkiń koła odkrył Norbert Kleman. To za jego namową powstał zespół Melodia. Obecnie zespól działa pod kierownictwem Lidii Gabrielczyk. Zespół wykonuje pieśni regionalne. Tłumaczeniem tekstów z języka niemieckiego zajmuje się Renata Szlapa. Akompaniatorem grupy jest Łukasz Niedworok.

Ślązak

Zespół Tańca Ludowego Ślązak został założony w 2004 roku przez Stanisława Bigusa. Wkrótce do pracy z zespołem zaproszono Ewę Krawczyk. W barwnych strojach regionalnych dzieci i młodzież prezentują tańce ludowe z rejonu Śląska.

MUZYCZNE:

Orkiestra Dęta przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim

Orkiestra została założona w lipcu 1990 roku. Obecnie podstawowy skład liczy 21 muzyków. Od początku powstania orkiestra występowała na licznych imprezach okolicznościowych w gminie i poza nią. W ramach współpracy z partnerskim miastem Wil w Szwajcarii, muzycy z Dobrzenia otrzymali uniformy, w których do dzisiaj występują. Obecny dyrygent Mirosław Gutka prowadzi orkiestrę od 1999 roku.

Chór Cantabile

Chór powstał jesienią 1988 roku. Założycielką i długoletnią dyrygentką zespołu była Maria Wróbel. Była to ówcześnie praktycznie jedyna wizytówka kulturalna gminy Dobrzeń Wielki. W tym czasie zawiązano partnerskie więzy z obecnymi gminami partnerskimi gminy Dobrzeń Wielki: niemieckim Heuchelheim i szwajcarskim Will. Zespół odniósł też wtedy pierwszy sukces (1993 r.) zdobywając nagrodę dla najlepszego chóru na opolskim Święcie Pieśni Ludowej (podobna sytuacja miała miejsce w roku 1999).

Od roku 1997 zespół pracuje pod kierunkiem Huberta Prochoty. Repertuar obejmuje utwory klasyczne, dzieła współczesne – od utworów oratoryjnych o charakterze świeckim i sakralnym po kompozycje ludowe. Obecnie Chór Cantabile liczy 30 osób. ”Cantabile”z języka łacińskiego znaczy ”śpiewnie”.

http://cantabile.republika.pl/

Zespół Cantate

Zespół Cantate został założony w styczniu 1997 roku. Kierowniczką grupy od początku była Monika Czirnia, akompaniatorem był Henryk Starosta. Od 2001 do dzisiaj zespół prowadzi Ewa Krawczyk. Grupa śpiewa w języku polskim, niemieckim i w gwarze śląskiej.  Zespół liczy 10 osób.

STUDIO PIOSENKI

Studio Piosenki działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim od 1999 roku. Założone zostało przez Józefa Krawczyka. Zajęcia Studia Piosenki obejmują kształcenie umiejętności wokalnych i obycia scenicznego, pracę z mikrofonem, ćwiczenia dykcji, opanowanie standardowego repertuaru wokalnego. Młodzi wokaliści mają możliwość prezentowania efektów swojej pracy na koncertach, festynach i okazjonalnych spotkaniach. Studio Piosenki w 2004 wydało swoją płytę CD „Kolorowy Świat”.

KRAWCZYK COMBO BAND

Zespół muzyczny "KRAWCZYK COMBO BAND" działał od lutego 1999r. do 2006 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim. W zespole występuje 12 muzyków. W repertuarze zespołu znajdują się przeboje polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej, utwory latynoamerykańskie oraz standardy bigbandowe. Swoją działalność udokumentował płytą CD.

VENUS

Ideą zespołu jest dążenie do jak najszerszego wykorzystania instrumentów akustycznych, dlatego oprócz elektronicznych instrumentów klawiszowych utwory aranżowane są w różnych połączeniach na flet, skrzypce, saksofon i klarnet. Grupa działa w GOK od 1999 roku. Przez pierwsze 4 lata grupa występowała pod nazwą Tutu Rutu. Zespół założyła i prowadzi Ewa Krawczyk

FAN

Zespół Fan powstał w 1999 roku z inicjatywy Józefa Krawczyka jako gminny dziecięcy zespół wokalny. Początkowo utworzono dwie grupy po 30 osób. Pierwsza odbywała zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury, a druga w Szkole w Kup. Akompaniatorką Zespołu była Ewa Krawczyk. Repertuar złożony jest z piosenek dla dzieci oraz kompozycji autorskich Józefa Krawczyka. Obecnie zespół liczy około 20 dzieci w wieku 10-16 lat.

TANECZNE:

ANTRAKT

Zespół taneczny „Antrakt” powstał w 1994 roku z inicjatywy Joanny Sais-Wieczorek. Od 2002 roku grupa pracuje pod kierunkiem Ewy Galus. Zajęcia początkowo odbywały się trzy razy w tygodniu. Uczęszczała na nie grupa około 25 dziewcząt. Na zajęciach dominowały elementy tańca „moderne”, „moderne jazz”, tańca klasycznego, gimnastyki jazzowej i akrobatyki. Wykorzystywane były również rekwizyty np.: pom-pom, wstążki i piłki, podnoszące atrakcyjność występów. Każdego roku zespół opracowywał dwa pokazy taneczne, wykonywane do muzyki światowej sławy gwiazd (E. Morricone, C.Dion, J.Lopez i innych). Zajęcia prowadzone są dla dziewcząt w wieku od 5 do 18 lat.  

VEGA

Zespół Taneczny "VEGA" powstał we wrześniu 2002 roku. Jest to zespół tańca nowoczesnego. Obecnie składa się z dwóch grup tanecznych: "VEGA I" i "VEGA JUNIOR”, których członkami są dzieci i młodzież w wieku 9-16 lat. Obecnie w zespole występuje 17 osób.  Repertuar "VEGI" to przede wszystkim układy  tańca nowoczesnego i tańca disco. Instruktorem jest Barbara Kajdzik

MALIBU

Grupa tańca nowoczesnego działała pod kierunkiem Agnieszki Śniatały do roku 2007. Od 2008 zespołem zajmuje się Damian Gorazdowski.

EFEKT

Grupa tańca nowoczesnego działała pod kierunkiem Agnieszki Śniatały do roku 2008.

FOKUS

Szkoła Tańca Fokus założona została przez Małgorzatę Mackiewicz – nauczyciela tańca, choreografa, instruktora sportu w tańcu sportowym, tancerkę międzynarodowej klasy tanecznej S. Od 2000 roku Szkoła Tańca Fokus promuje szeroko pojmowaną edukację artystyczną, rozwija wrażliwość muzyczną, taneczną, estetyczną, łagodząc obyczaje poprzez promocję ”zachowań salonowych”. Nauka tańców odbywa się przy różnego rodzaju muzyce (klasycznej, disco, pop). W programie tańce towarzyskie - latynoamerykańskie i standardowe.

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI GOK

Zespół Sztuki Cyrkowej CUDAKI

Zespół istnieje od 2001 roku. Jego członkami są uczniowie Dobrzeńskich szkół - podstawowej i gimnazjum. Zaczynali od żonglowania piłeczkami, dziś mogą się pochwalić umiejętnością żonglowania bardzo różnymi rekwizytami, takimi jak: obręcze-kółka, maczugi, flower-stick ( wirujący kijek), diabolo (diabelska szpulka), kiwido (piłki uwiązane na długich sznurkach inaczej "pojki") . Oprócz tego balansujemy talerzami także na wałkach, chodzimy na szczudłach i jeździmy na monocyklach. Grupa pracuje pod kierunkiem Grażyny Chmielowicz.

ARABESKA

Zajęcia muzyczno-rytmiczne dla dzieci organizowane są w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim od 1999 roku. Początkowo rytmika była jednym z przedmiotów Ogniska Artystycznego dla przedszkolaków.  

Z czasem zajęcia rytmiczne skierowano również do dzieci z różnych przedszkoli i szkół naszej gminy. Utworzono dwie grupy: młodszą - dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat i starszą dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat, która przyjęła nazwę Arabeska. Zajęcia prowadzi Ewa Krawczyk

MAŻORETKI

Zespól Mażoretek „Seniorita” założyła w 2004 roku i prowadzi Barbara Kajdzik. Mażoretki występują na pokazach estradowych i paradach ulicznych prezentując choreograficzne układy taneczno-marszowe. Grupa wykonuje układy zarówno do muzyki orkiestr dętych, jak również  w rytmie nowoczesnych stylów muzycznych. Obecnie zespół liczy 20 osób.