Inicjatorem powstania Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim był ówczesny Naczelnik Gminy Alojzy Kokot.
Obowiązki kierowania placówką powierzono Marii Hampel. Pierwszym dyrektorem był Józef Adam Urbaniak.
Od początku działalności zaczął zakładać zespoły artystyczne, kluby, koła zainteresowań, które wkrótce zyskały dużą popularność i uznanie. Od września 1994 roku pracami GOK kieruje Gerard Kasprzak .
GOK przy ulicy Namysłowskiej 20 został oddany do użytku 30 maja 1987 roku. Projektantem budynku był inż. arch. Tadeusz Mądrzykowski. W pracach budowlanych aktywnie pomagali mieszkańcy gminy. W budynku swoją siedzibę miało przez długi czas Kino „Marzenie”, działa tu także biblioteka gminna.