Zakup wyposażenia dla Orkiestry Dętej GOK Dobrzeń Wielki


W 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury zakupił wyposażenie dla Orkiestry Dętej GOK Dobrzeń Wielki. Zakup został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Ramach Programu/ Priorytetu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura domów kultury.

W ramach projektu zakupiono następujące instrumenty i akcesoria muzyczne:

- flety poprzeczne - 12 szt.,

- klarnety - 3 szt.,

- klarnet system niemiecki - 1 szt.,

- saksofony altowe - 6 szt.,

- trąbki - 6 szt.,

- barytony - 10 szt.,

- puzon tenorowy - 1 szt.,

- tuba - 1 szt.

- statywy pod flety poprzeczne - 7 szt.,

- statywy pod klarnety - 3 szt.,

- statywy pod saksofony altowe - 5 szt.,

- tłumik stożkowy do trąbki - 1 szt.,

- pasek do barytonu - 1 szt.,

- statyw do puzonu - 1 szt.,

- pasek do tuby - 1 szt.,

- pulpity koncertowe na nuty - 25 szt.,

- paski do saksofonów - 5 szt.,

- ustniki do trąbki, puzonu i tuby - 3 szt.

Koordynator projektu

Justyna Stefańczyk