Zespół Tańca Ludowego Ślązak został założony w 2004 roku przez Stanisława Bigusa. Wkrótce do pracy z zespołem zaproszono Ewę Krawczyk. W barwnych strojach regionalnych dzieci i młodzież prezentują tańce ludowe z rejonu Śląska.