Zespół “Schleisierklang” powstał w 1993 roku jako zespół śpiewaczy a cappella kultywujący śląskie tradycje muzyczne. Członkami są osoby wywodzące się z lokalnej mniejszości niemieckiej. Repertuar stanowią tradycyjne pieśni i przyśpiewki z regionu śląska opolskiego i  spoza jego granic. Zespół śpiewa w języku polskim i niemieckim. Początkowo zespół występował jako "Majkäfry”, w 1999 roku zmienił nazwę na obecną. W latach 2000–2003 zespół prowadziła i akompaniowała Pani Maria Brzeżańska. W latach 2005 - 2007 zespołem kierowała Pani Agnieszka Ślusarczyk oraz współpracujący jako akompaniator Przemysław Ślusarczyk. Od roku 2009 zespół prowadzi Pan Igor Griszczenko.