Początki działalności Chróściczanek przypadają na jesień 1976 roku. Śpiew zespołu oparty jest na miejscowym folklorze. W tekstach piosenek zawarta jest historia miejscowości. Autorką tekstów jest Brygida Stanik. Prawie każdy tekst opowiada o ciekawych miejscach w sołectwie. Zespól wykonuje pieśni w dwóch językach i w gwarze. Kierownikiem zespołu jest Jadwiga Kupczyk. Pierwszym instruktorem był Tadeusz Walasek, następnie Eugeniusz Kupczyk, a obecnie jest nim Andrzej Krawczyk. Chróściczanki o sobie…
"Nie idę śpiewać tylko oglądać kabaret" powtarza domownikom z uśmiechem wychodząc na próbę Gizela Młynek jedna z 12 członkiń zespołu. Leokadia Ornat śmiejąc się dopowiada, -ja też ciągle powtarzam, iż na próby nie idę śpiewać tylko piać-. Nasz zespół to ponad 30 lat wspólnej pracy- chóralnie odpowiadają.
Początki działalności przypadają na urokliwą jesień 1976 roku, nasze obecne spotkania nie odbiegają od tych z przed kilkunastu laty - dodają. Dzisiejszy śpiew zespołu oparty jest na miejscowym folklorze. W tekstach piosenek zawarta jest historia miejscowości przekonuje Brygida Stanik, która jest jednocześnie autorem tekstów śpiewanych przez zespół. Prawie każdy tekst opowiada o ciekawych miejscach w sołectwie. Tak, więc słyszymy śpiew o gnieździe bocianim, chróścickim młynie, lesie chróścickim, wiatrakach czy o rzece Bryniczance. Skład zespołu
Trauta Gacka, Franciszka Skóra, Maria Macioszek, Leokadia Ornat, Izabela Hoffman, Brygida Stanik, Jadwiga Kupczyk, Gizela Młynek, Marta Weber, Anny Szmidt, Moniki Solgi, Doroty Psyk. Instruktor Andrzej Krawczyk

Działalność zespołu wspomagało kilku bardzo dobrych muzyków jak wspomina obecna kierownik zespołu Jadwiga Kupczyk, przy każdym z nich odkrywaliśmy coś nowego. Pierwszym instruktorem był skrzypek, gitarzysta Tadeusz Walasek.
Początek ich działalności wspomagały akordeonistki, uczennice tutejszej szkoły podstawowej Alicja Lisowska, Gizela Lisowska, Barbara Janke, Irena Kochel - miały one bardzo duży wkład w działalność zespołu.
Od marca 1979 roku instruktorem muzycznym był Eugeniusz Kupczyk, nauczyciel wychowania muzycznego w szkole podstawowej w Chróścicach, kierownikiem zespołu była wtedy Łucja Lisowska. Jedna z najstarszych członkiń zespołu Trauda Gacka wspomina - w naszej kronice zespołu pod zapiskami opisującymi pierwsze publiczne występy widnieje data 18.04.1977, wtedy to zespół zadebiutował w restauracji gminnej Spółdzielni w Chróścicach. -Kolejne lata to nasze występy podczas imprez organizowanych w gminie i regionie, do których zaliczyć należy festyny wiejskie, dożynki, przyjęcia okolicznościowe, wojewódzkie przeglądy zespołów folklorystycznych - wymieniają. Najmłodszą członkinią jest Dorota Psyk, która wstąpiła w szeregi za namową Brygidy Stanik. Obecnie w skład zespołu wchodzi 12 pań.

Po śmierci Lucyny Lisowskiej kierownictwo prowadzenia zespołu przypadło Jadwidze Kupczyk - dziś jesteśmy samowystarczalne- śmieją się. Pracując razem ze sobą mają pełen obraz swoich możliwości, które każdym razem starają się wykorzystać, w dużej mierze owocuje to podczas występów powtarza dyrektor GOK Gerard Kasprzak.
Zapraszamy wszystkich chętnych, w szczególności mieszkańców Chróścic na nasze próby, odbywają się one, co czwartek o godzinie 9.00 -powtarzają.
Zespół działa pod egidą Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim.