Zajęcia świetlicowe to niewątpliwie wspaniała perspektywa dla dzieci, które ferie zimowe miały spędzić w domu. Gminny Ośrodek Kultury przygotował dla nich w 8 sołectwach masę atrakcji. W świetlicach  w: Borkach, Chróścicach, Krzanowicach, Świerklach, w szkołach w Czarnowąsach, Dobrzenia Małym i Kup, a także w siedzibie GOK-u w Dobrzeniu Wielkim opiekunki przygotowały ciekawy program zajęć świetlicowych i plenerowych. Od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 14:00 dzieci z naszej gminy biorące udział w Akcji Zima 2012 na pewno się nie nudziły. Zapewniono im także drugie śniadanie.

Program zimowych i letnich akcji jest stale modyfikowany poprzez wprowadzanie nowych tematów edukacyjno-wychowawczych i nauczanie gospodarowania wolnym czasem. Zmiany te w znacznym stopniu uwzględniały podpowiedzi samych uczestników. Dlatego w trakcie tegorocznych zajęć wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodych ludzi w poznawaniu i poszerzaniu wiedzy w dziedzinie informatyki przeprowadzono we wszystkich świetlicach „Komputerową Edukację”.

Dla lepszego poznania naszej gminy i poszczególnych sołectw wyświetlono film o gminie Dobrzeń Wielki. Na zakończenie ferii w sali kinowej GOK-u młodzi aktorzy z gimnazjum w Czarnowąsach wystawili sztukę pt. „Dorastanie”. Była też jak zawsze zabawa przebierańców. A w sobotę 28.01 nad zbiornikiem „Balaton” w ramach imprezy pod hasłem „My się zimy nie boimy” dzieci z rodzicami uczestniczyli w zabawach i poznawaniu tajników „morsowania”, a następnie udali się myśliwskimi podwodami do lasu, by wyłożyć karmę dla zwierzyny. Było też ognisko i małe co nieco.

Organizatorami akcji jak zawsze byli: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i GOK Dobrzeń Wielki.

Z Akcji Zima 2012 korzystało średnio w ciągu jednego dnia 81 dzieci. Łącznie zapisano 142 nazwiska dzieci biorących udział w zajęciach.

Organizatorzy dziękują instytucjom i osobom fizycznym, które dopomogły w przeprowadzeniu  zajęć. Byli nimi m.in. komendant posterunku straży leśnej Nadleśnictwa Kup p. Jerzy Bednarz , Engelbert Słowik i inni myśliwi z Koła Łowieckiego nr 1 „Hubertus” w Opolu, strażnicy Państwowej Straży Rybackiej w Opolu, dzielnicowy Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim p. Grzegorz Hebda , instruktor teatralny p. Tomasz Stochniał z młodymi aktorami z czarnowąskiego gimnazjum, członkowie Klubu Dobrzeńskich Wodniaków, Młodzieżowa Rada Gminy, a przede wszystkim opiekunowie, którzy doskonale wywiązali się ze swojego niełatwego zadania.

Zapraszamy na relację zdjęciową z przebiegu akcji do naszej galerii

Helmut Starosta