W podzięce Mecenasom.

Bal Mecenasów Kultury to szczególne wydarzenie w  Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Tradycyjnie z początkiem roku  z inicjatywy dyrektora GOK-u p. Gerarda Kasprzaka organizowany jest bal dla docenienia sponsorów i osób zaangażowanych w rozwój działalności kulturalnej ośrodka. W bieżącym roku bal odbył się 29 stycznia.

W części oficjalnej  p. dyrektor przedstawił dokonania instytucji przez niego kierowanej w roku 2010. Bogata oferta kulturalna i rekreacyjna do mieszkańców gminy, imponująca ilość  66 klubów i kółek zainteresowań, ogromne sukcesy dzieci i młodzieży na arenie krajowej i zagranicznej, ponad lokalne i międzynarodowe wydarzenia kulturalne, zagraniczna wymiana zespołów itd. Przykładów sprawnie działającego ośrodka kultury w Dobrzeniu można mnożyć, należy jednak mieć świadomość, że bez pomocy osób i instytucji wiele zwojować się nie da.

Podkreślić należy przede wszystkim przychylność i troskę władz gminy w rozwój kultury,  przygotowanie „narybku” w przedszkolu i szkole,  fachową bazę instruktorów często charytatywnie prowadzących  kluby zainteresowań, to także dzięki  wsparciu firm, stowarzyszeń i osób bezinteresownie pomagających można zorganizować koncerty charytatywne na rzecz osób potrzebujących pomocy, można wyposażyć kluby w  instrumenty, przyrządy i potrzebne akcesoria.

Dyr. Kasprzak wręczył dyplomy- podziękowania: Wójtowi Gminy panu Henrykowi Wróblowi, dyrektorom przedszkoli i szkół, instruktorom i sponsorom. Tytuł oraz statuetkę „Mecenas Kultury 2010 – Duży Przedsiębiorca” przyznano Elektrowni Opole. Tytuł i statuetkę „ Mecenas Kultury 2010 – Mały Przedsiębiorca” przyznano dla sklepu  „Bastek” p. B. Warzecha.

Po części oficjalnej zaprezentowały się GOK-owskie zespoły. Dziecięca grupa gimnastyczno-akrobatyczna „Gwiazda” przy owacjach publiczności popisowo wykonała przygotowany program. Żywiołową muzykę afrykańską przedstawił zespół Ethno Drums. Wysoki poziom wyszkolenia a przy tym grację, elegancję i urodę zaprezentowały mażoretki i pary taneczne.

Po występie „zawodowców” na parkiet wyszli zaproszeni gości, którzy przy dobrej muzyce bawili się do samego rana.

 

HAMS