„Tacy Sami”  - spotkanie narodów, kultur i tradycji.


Przed trzema laty powstał pomysł zorganizowania imprezy o wymiarze ponadlokalnym, której przewodnim celem będzie poznawanie kultur i tradycji narodów zamieszkałych w naszym regionie. Ma uczyć szacunku i tolerancji dla inności (inna mowa, kultura, religia, wygląd, strój).
W naszym dobrzeńskim kotle mieszanki różnorodności kulturowej spotkania takie mają za zadanie wzbudzać ciekawość, otwartość na świat, tak, aby przez poznanie i zrozumienie innych kultur aktywnie i twórczo uczestniczyli w życiu swojej miejscowości i regionu.
W tegorocznej imprezie wystąpili  artyści z gmin sąsiednich: kapela podwórkowa „Lewiniacy” z muzyką i piosenką lwowską,  Koło Gospodyń z Karłowic przedstawiło frywolnego kankana. Skosztować można było potraw rodem z Indii a także znakomitych, rozsławionych w naszej okolicy pierogów ze Starych Kolni. Łubniany zaprezentowały prace koła plastycznego Kolorowa Jaskinia, które znalazły wielu nabywców. Gminę Dobrzeń reprezentował nagradzany na wielu konkursach za swoją twórczość  zespół folklorystyczny „Chróściczanki”. W roku bieżącym „Spotkanie” miało wymiar globalny. Wystąpił bowiem zespół „Czerwona Kalina”z Tarnopola z Ukrainy popisując się pięknym śpiewem i perfekcyjnym tańcem. Był również gość z Afryki- Fanta Konate. Śpiewaczka i mistrzyni tańca pochodząca z Gwinei, która po raz pierwszy wystąpiła w Polsce i po raz pierwszy w Europie w ogóle. Towarzyszył jej zespół  City Bum Bum z Łodzi.
Ze sceny emanował wulkan energii, koloru i radości życia. Muzyka afrykańskich bębnów porwała widownię do tańca i zabawy aż do północy.
„Tacy Sami” staje się imprezą markową która z każdym rokiem podnosi sobie poprzeczkę, nic nie tracąc przy tym ze swojej autentycznej, spontanicznej i rodzinnej atmosfery.

Helmut Starosta

Pełna relacja zdjęciowa  w naszej galerii