Dobrzeń Wielki 17 maja 2010

 

ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim

Adres: ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki

Tel.: 0-77-4695461, fax: 0-77-4695461,
URL: www.gokdobrzenwielki.pl

 

ZAKRES OBSŁUGI

Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia obsługi gastronomicznej-catering na terenie „Ośrodka Rekreacji „Balaton” w Dobrzeniu Wielkim w terminie 01.07.2010-31.08.2010 r. z wyłączeniem dni  10-11.07.2010.

 

Plik z ogłoszeniem do pobrania tutaj

Plik z Regulaminem do pobrania tutaj