Dobrzeń Wielki 17 maja 2010

ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim

Adres: ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki

Tel.: 0-77-4695461, fax: 0-77-4695461,
URL: www.gokdobrzenwielki.pl

ZAKRES OBSŁUGI

Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia obsługi gastronomicznej-catering na terenie „Ośrodka Rekreacji „Balaton” w Dobrzeniu Wielkim w terminie  10-11.07.2010 na imprezie VI SUMMER REVIVAL, KONCERT CHARYTATYWNY i III ZLOT SAMOCHODÓW ZABYTKOWYCH

 

Plik z Ogłoszeniem do pobrania tutaj

Plik z Regulaminem do pobrania tutaj