Od kilkunastu lat w wielu krajach Europy pojawiają się piesze i rowerowe szlaki oznaczone symbolem muszli: to Drogi św. Jakuba (Caminos de Santiago, Routes of St. James, Chemins de St. Jacques, Jakobswege). Służyć one mają pielgrzymom, którzy w samotności lub małej grupie przemierzać chcą Stary Kontynent w poszukiwaniu jego duchowej jedności. Pragną się modlić, przemyśleć swoje życie, odetchnąć od zabiegania, odkryć pierwotną spójność naszego Kontynentu albo po prostu - zwiedzić ciekawe miejsca, poznać nowych ludzi czy zażyć ruchu zgodnie z zasadą "w zdrowym ciele zdrowy duch". Bo właśnie przeżycie duchowe jest najważniejsze na tym szlaku. Nie jest to więc szlak turystyczny: jest to raczej szansa na "rekolekcje w drodze".

Pobierz Przewodnik Pielgrzyma.W roku 1982 Jan Paweł II wygłosił w Santiago de Compostela tak zwany "Akt Europejski", w którym kieruję do starej Europy wołanie pełne miłości: „Odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje początki. Tchnij życie w swoje korzenie."
Na efekty tego zaproszenia nie trzeba było długo czekać. Już cztery lata później Rada Europy uznała Drogi św. Jakuba za najważniejszy szlak kulturowy Kontynentu i zachęcała poszczególne osoby, jak i władze regionów do odtwarzania dawnych, pątniczych szlaków. Kilka lat później piesi pielgrzymi do Santiago de Compostela wyruszyli z Francji; w 1995 odtworzony został pierwszy odcinek szlaku w Niemczech, nieco później w Szwajcarii, w krajach Beneluksu.
Szlaki Jakubowe w całej Europie powstają- a raczej są odnawiane- z coraz większym rozpędem; a liczba chętnych do podróży tymi trasami rośnie jeszcze szybciej.  Także w Polsce powstaje wiele nowych szlaków z których jeden pod nazwą „Via Regia” prowadzi przez Śląsk Opolski w tym również przez Gminę Dobrzeń Wielki. Jak do tego doszło?
W Polsce rozwój prac nad odtwarzaniem dróg Jakubowach rozpoczął się u schyłku pontyfikatu  Jana Pawła II. Otwarcie pierwszego odcinka Camino na terenie Polski nastąpiło, niestety, w cztery miesiące po śmierci Papieża-Pielgrzyma, naszego wielkiego rodaka. Z inicjatywy  Bractwa św. Jakuba z prezesem Henrykiem Karasiem i ks.  Stanisławem Czerwińskim z Jakubowa koło Głogowa zainaugurowano 24 lipca 2005 roku, 160- kilometrowy odcinek Dolnośląskiej Drogi św. Jakuba, która prowadzi z Jakubowa, przez Grodowiec sanktuarium NMP), Polkowice, Bolesławiec, Nowogrodziec.
W działania nad odtwarzaniem szlaków Jakubowach włączył się Emil Mendyk, filozof, podróżnik, przewodnik, z Fundacji Wioski Franciszkańskiej Janice koło Jeleniej Góry. Potrafił zgromadzić wokół inicjatywy sporą grupę ludzi. Praca ich doprowadziła do otwarcia pierwszego ponad 240-km. odcinka  Drogi św. Jakuba Via Regia z Brzegu poprzez Oławę, Wrocław, Środę Śląską, obok dawnego opactwa cystersów w Lubiążu, Legnicę, Złotoryję, Lwówek Śląski, Lubań do Zgorzelca.
Inauguracja tego odcinka w dniu 6 października 2006 roku we Wrocławiu miała uroczysty charakter. Kustosz sanktuarium św. Jakuba Apostoła przywiózł z Jakubowa jego relikwie. Minister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego Kazimierz M. Ujazdowski przy udziale ks. infułata Adama Drwięgi odsłonił  w katedrze wrocławskiej św. Jana Chrzciciela, tablicę upamiętniającą poświęcenie znaków Drogi św. Jakuba Via Regia przez Benedykta XVI w czasie mszy św. w Krakowie.
W dniu 13 listopada 2007 roku wpłynęło do wójta gminy Dobrzeń Wielki oficjalne zaproszenie na spotkanie dotyczącego odnowienia najdłuższego szlaku pątniczego w Europie.
Spotkanie miało miejsce w UM  Lewin Brzeski w dniu 21 listopada 2007r. Jako delegat z ramienia wójta w spotkaniu uczestniczył Helmut Starosta – od tej chwili nazwany opiekunem szlaku świętego Jakuba na terenie naszej gminy.
Przedstawiciele gmin zaproszonych do utworzenia szlaku mieli za zadanie wytyczyć trasę, nanieść na mapy i oznakować szlak w terenie. Dzięki zorganizowanej akcji osób służących pomocą a głównie był to Franciszek Sośnik przy wytyczeniu trasy i przy oznakowaniu - Ryszard Smarczewski udało się dobrzeński odcinek jako pierwszym w województwie zgłosić do odbioru. 
7 czerwca 2008r. oficjalnie otwarto i na rowerach pokonano  „nasz” szlak przy udziale Emila Mendyka z Fundacji Wioska Franciszkańska, Krzysztofa Tomczaka – prezesa Towarzystwa Miłośników Turystyki „W Drodze” i członków Sekcji Turystyki Rowerowej z Dobrzenia, księży z Czarnowąsów, Dobrzenia, Chróścic.
W międzyczasie podjęto wiele uzgodnień i decyzji na spotkaniach w Skorogoszczy, Lewinie Brzeskim, Nysie, Wrocławiu.
Od tego czasu przybywa szlaków, pielgrzymów i informacji na temat szlaku św. Jakuba. Rozrasta się grono osób zakochanych w św. Jakubie oraz  ideą budowy i wędrowania szlakiem do Santiago de Compostela, gdzie od wieków ludzie pielgrzymowali.
Dla średniowiecznych Europejczyków istniały trzy odległe miejsca, które warto było odwiedzić: Grób Chrystusa w Jerozolimie, Rzym oraz położony na "końcu świata" grób św. Jakuba. W pobliżu bowiem "końca świata" najdalej na zachód wysuniętego punktu Kontynentu, w hiszpańskim Santiago de Compostela (co oznacza po hiszpańsku: Święty Jakub na Polu Gwiazd) odnaleziony został grób brata św. Jana Ewangelisty, pierwszego biskupa Jerozolimy i pierwszego z dwunastu Apostołów, który zginął śmiercią męczeńską (w roku 44) - właśnie św. Jakuba Starszego. Powracający stamtąd wiele opowiadali o niezwykłym miejscu, o drodze oraz przynosili ze sobą niespotykane w innych miejscach muszle, nazwane - a jakżeby inaczej - muszlami św. Jakuba. Z czasem motyw muszli stał się symbolem pielgrzymowania, wędrówki z domu do Domu. Taką właśnie rolę pełni ona także w herbie papieża Benedykta XVI. Sam zaś św. Jakub stał się patronem pielgrzymów, wędrowców i wszystkich podróżujących. Stąd jego wezwanie otrzymywały liczne kościoły i szpitale, w których opiekę mogli znaleźć wszyscy będący w drodze. Powstawały one zwłaszcza przy drogach, którymi najchętniej szli pątnicy.
Droga św. Jakuba w październiku 1987 r. została ogłoszona pierwszym Europejski Szlakiem Kulturowym Rady Europy oraz  w 1993 r. wpisana na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Rekonstrukcja Szlaku rozpoczęta w 1986 r. trwa w wielu krajach nadal. W różnych krajach i na różnych trasach można znaleźć znaki w nieco innej formie i kolorach, jednak zawsze są łatwe do rozpoznania jako muszla św. Jakuba.

Z Dobrzenia do Santiago de Compostela trasa pielgrzymki liczy 3424 km.

opiekun szlaku św. Jakuba
Helmut Starosta
Większe mapki do pobrania tutaj:  Góra Św. Anny , Opole , Dobrzeń Wielki , Skorogoszcz , Brzeg


Nasza galeria zdjęć dostępna tutaj a dodatkowe informację możesz przeczytać na stronie http://mypielgrzymi.com