Gminny Ośrodek Kultury przy ulicy Namysłowskiej 20 w Dobrzeniu Wielkim został oddany do użytku 30 maja 1987 roku. Inicjatorem powstania placówki był ówczesny Naczelnik Gminy Alojzy Kokot. Pierwszym dyrektorem GOK był Józef Adam Urbaniak. Od początku działalności w Gminnym Ośrodku Kultury działają zespoły artystyczne, kluby i koła zainteresowań, które cieszą się od lat dużą popularnością i uznaniem.
Od września 1994 roku pracami GOK kieruje Gerard Kasprzak. Obecnie z zajęć w GOK korzysta stale około 400 osób. Gminny Ośrodek Kultury to także organizator szeregu imprez kulturalnych i rekreacyjnych w gminie, których liczba w ciągu roku nierzadko przekracza 100!

Sztandarowymi imprezami GOK są doroczne Festiwale Folkloru i Sztuki Ludowej „Jesień z Folklorem”, Regionalne Spotkania z Kulturą Mniejszości Narodowych „Tacy Sami”, Koncerty charytatywne na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, Przeglądy zespołów coverowych „Summer Revival”, zawody bowlingu, liczne rajdy rowerowe oraz jesienne festyny „Oktoberfest”.

Zespoły działające w GOK oraz osoby zatrudnione w placówce uczestniczą w niemal wszystkich festynach, spotkaniach kulturalnych i rozrywkowych. Jednocześnie swoje osiągnięcia prezentują na licznych konkursach krajowych i międzynarodowych. Dobrzeńskie zespoły występowały już w wielu miastach Polski, a także w Niemczech, Szwajcarii i Bułgarii. Zdobyte puchary i dyplomy zdobią główną gablotę w hallu Ośrodka.

Od samego początku istnienia w tworzeniu Gminnego Ośrodka Kultury pomagali mieszkańcy Dobrzenia Wielkiego. Projektantem obecnego budynku był inż. arch. Tadeusz Mądrzykowski. W budynku swoją siedzibę miało przez długi czas Kino „Marzenie”. Dziś sala kinowa służy potrzebom programowym GOK. Tu odbywają się także koncerty spektakle i seanse filmowe. W budynku Gminnego Ośrodka Kultury działa także biblioteka gminna. Biblioteka funkcjonuje w Dobrzeniu Wielkim i trzech filiach: w Czarnowąsach, Chróścicach i Kup.

Obecnie księgozbiór w Dobrzeniu Wielkim liczy ponad 30 tysięcy woluminów, w Czarnowąsach 16.5 tysiąca, Chróścicach 14 tysięcy, a w Kup ponad 16 tysięcy.