Orkiestra została założona w lipcu 1990 roku, a już miesiąc później dała swój pierwszy koncert. Powstała jako Zespół Towarzystwa Mniejszości Niemieckiej w Dobrzeniu Wielkim. Od tego czasu w składzie zespołu grało ponad 70 osób. Obecnie podstawowy skład liczy 21 muzyków.

Od początku powstania orkiestra występowała na licznych imprezach okolicznościowych w gminie i poza nią. W ramach współpracy z partnerskim miastem Wil w Szwajcarii, muzycy z Dobrzenia otrzymali uniformy, w których do dzisiaj występują, a rok temu dyrygent orkiestry otrzymał trąbkę. Obecny dyrygent Mirosław Gutka prowadzi orkiestrę od 1999 roku.