MAŻORETKI (z franc. majorette) to młode dziewczyny ubrane w paradne stroje zawierające elementy umundurowania galowego różnych służb i formacji. Mażoretki wy stępuj ą na pokazach estradowych i paradach ulicznych prezentując choreograficzne układy taneczno-marszowe do muzyki orkiestr dętych". (Wikipedia - pl.wikipedia.org)

Zespół Mażoretek powstał we wrześniu 2004 roku. W jego skład początkowo wchodziły tancerki Zespołu Tanecznego "VEGA". Obecnie Zespół MAŻORETEK składa się z dziewczyn w wieku 5-21 lat, uczących się w przedszkolach i szkołach w Opolu oraz w Dobrzeniu Wielkim.

Do 2006 roku Mażoretki stanowiły jedną grupę. Obecnie, Zespół ma cztery grupy, gdyż poszerza się wśród młodych dziewcząt, zainteresowanie tą formą dyscypliny sportowej, Repertuar zespołu Mażoretki to układy choreograficzne wykonywane do muzyki orkiestry dętej p. Mirosława Gutki z którą to Mażoretki współpracuj ą od samego początku swego istnienia. Mażoretki wykonują także układy choreograficzne do nowoczesnych stylów muzycznych.

W swoim dorobku, Zespół posiada układy choreograficzne wykonywane całą grupą, solo, w duetach, itd.
Zakres zajęć Zespołu Mażoretek obejmuje: naukę i doskonalenie marszu mażoretkowego, naukę figur tanecznych, naukę i doskonalenie pracy z pałeczką mażoretkową (kręcenie, wyrzuty, podrzuty, przerzuty, itd.), naukę układów choreograficznych, ćwiczenia rozciągające i akrobatyczne oraz aerobowe. Mażoretki regularnie występuj ą podczas różnorodnych imprez gminnych, lokalnych i ogólnopolskich oraz uczestniczą w Mistrzostwach i Festiwalach Mażoretek na szczeblu Ogólnopolskim i Międzynarodowym.

Strona zespołu: http://mazoretki.gokdobrzenwielki.pl/