JESIEŃ Z FOLKLOREM 2008     
15 listopada 2008


XIII Festiwal Folkloru i Sztuki Ludowej „Jesień z Folklorem” jest imprezą, której celem jest promocja folkloru opolskiego. Odbywa się cyklicznie. Pierwszy Przegląd   odbył się w 1995 roku. Jego twórcą i pomysłodawcą był Norbert Kleman. Ubiegłoroczna impreza (18.11.2007) zgromadziła 10 zespołów z gminy Dobrzeń Wielki, Rudnik oraz Gorzowa Śląskiego.

Tegoroczny Festiwal odbędzie się 15 listopada w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim.

Celem Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej „Jesień z Folklorem” jest promocja i podniesienie poziomu artystycznego i etnograficznego opolskiej, ludowej  twórczości muzycznej. Przez nasze działania chcemy rozwinąć zainteresowanie dzieci i młodzieży rodzimym folklorem.

Festiwal będzie okazją do aktualizacji bazy zespołów folklorystycznych województwa opolskiego (łącznie z dokumentacją fonograficzna i fotograficzną grup ludowych).

Pragniemy zachęcać także dzieci i młodzież do kontynuacji rodzimych tradycji (wśród zaproszonych zespołów mogą być także dziecięce zespoły folklorystyczne), kształtować poczucie tożsamości regionalnej. Na Festiwal zaproszone zostaną zespoły ludowe działające na terenie Opolszczyzny.

Zespoły zostaną powiadomione o udziale w Festiwalu w pierwszym tygodniu listopada.   

Upowszechnianie i podtrzymywanie tradycji folkloru Śląska Opolskiego to jeden z najważniejszych celów  naszej działalności.

REGULAMIN
XIII Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej „Jesień z Folklorem”

1. Festiwal ma charakter przeglądu dokonań artystycznych.

2. Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim

3. Miejsce i termin Festiwalu:

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 20, 15.11.2008

4. Cele:

promocja i podniesienie poziomu artystycznego i etnograficznego opolskiej, ludowej  twórczości muzycznej,
rozwijanie zainteresowania dzieci i młodzieży rodzimym folklorem,
aktualizacja bazy zespołów folklorystycznych województwa opolskiego (łącznie z dokumentacją fonograficzna i fotograficzną grup ludowych),
kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej,
integracja mniejszości narodowych występujących na Opolszczyźnie i wzajemne poznanie kultur poprzez śpiew i taniec,
5. Zakres przedmiotowy Festiwalu:

Przedmiotem Festiwalu jest prezentacja pieśni śląskich, kresowych i niemieckich, tworzonych przez ludowe, amatorskie zespoły Śląska Opolskiego. Prezentacja sceniczna zespołu nie może przekroczyć 10 minut. Festiwal nie ma charakteru konkursowego.

Zespół powinien liczyć od 5 do 20 osób

Repertuar powinien obejmować utwory śląskie (śpiewane w gwarze śląskiej a capella lub z podkładem muzycznym) kresowe lub w języku niemieckim. Preferowany akompaniament wykonywany „na żywo”, jednak dopuszczalny jest akompaniament nagrany na CD lub MP3, dostarczany przed występem realizatorowi dźwięku.

6. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest:

- Potwierdzenie pisemne zgłoszenia do dnia 31 października 2008r. na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim (e-mail, faks, listownie).

Zgłoszenie powinno zawierać:

Nazwę Zespołu, imię i nazwisko kierownika (instruktora) zespołu, wykaz instrumentarium z informacją o wymogach technicznych, niezbędnych do prezentacji scenicznej, liczbę wykonawców, wykaz utworów do prezentacji.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej rejestracji audio – wideo w czasie występów uczestników.

Adres:

Festiwal Folkloru i Sztuki Ludowej „Jesień z Folklorem”
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki
tel./fax (077) 469 54 61
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.