04.10.2008 godz. 9.00 - GOK DOBRZEŃ WIELKI

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół, a także wychowawców przedszkolnych i instruktorów domów kultury do udziału w warsztatach z dziedziny cyrku dziecięcego. Zabawy cyrkowe rozwijają ogólną sprawność psychofizyczną, poprawiają koordynację ruchową i wyobraźnię przestrzenną. Według badań medycznych  sztuka żonglowania sprzyja uaktywnieniu obu półkul mózgowych i wpływa korzystnie na przyswajanie wiedzy przez dzieci i młodzież.

Celem 10-cio godzinnych zajęć jest zdobycie wiedzy i umiejętności z metodyki pracy cyrkowej oraz możliwości praktycznego jej wykorzystania w pracy pedagogicznej. Tematyka warsztatów obejmuje między innymi podstawy metodyki pracy cyrkowej z młodzieżą, naukę żonglowania, podstawy chodzenia na szczudłach i jazdę na monocyklu. Jednodniowe warsztaty prowadzone będą w Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 4 października br. od godziny 9.00. Szkolenie ma charakter pilotażowy i stanowić będzie wstęp do wielomiesięcznego kursu. Ukończenie warsztatów potwierdzone zostanie stosownym certyfikatem.

Zajęcia prowadzić będzie mgr Grażyna Chmielowicz, absolwentka Państwowej Szkoły Cyrkowej w Julinku. Kontakt i zapisy na warsztaty pod nr telefonów: 077 469 54 61 i 0696 011 234

zj