Dorotka na wrotkach     
Nadrzędnym celem imprezy rekreacyjno-sportowej pn. Dorotka na Wrotkach,  jest integracja społeczeństwa gminy Dobrzeń Wielki z dziećmi chorymi (30 dzieci autystycznych ), uczęszczającymi do Niepublicznej Szkoły w Kup. Efektem imprezy ma być nie tylko wsparcie działań z zakresu aktywizacji ruchowej, ale także propagowanie zdrowego stylu życia i integracja społeczna, dokonująca się na niwie turystyki i rekreacji.

Uczestnicy biorą udział w masowym przejeździe rekreacyjno-turystycznym na rolkach, w którym każdy jest zwycięzcą.

Szczegółowy przebieg imprezy:

Zbiórka 14.09.2008r o godzinie 16 00 na parkingu Zakładu Energetycznego w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 118
Kontrola sprzętu (wrotki, rolki, hulajnogi itd.)
Sporządzenie listy uczestników imprezy, powitanie, przedstawienie programu.
Wyjazd uczestników w trasę : 3.5 km trasa biegnąca ścieżką rowerową wzdłuż drogi krajowej Opole-Namysłów.
Spotkanie wszystkich uczestników na placu zabaw przy Zespole Niepublicznych Szkół Dla Niepełnosprawnych w Kup
wspólna zabawa  z uczniami ze szkoły dla dzieci dotkniętych autyzmem
pokazy zawodów w sportach pożarniczych Ochotniczej  Straży Pożarnej w Kup
poczęstunek, nagrody
powrót na wrotkach na miejsce startu
planowany czas trwania imprezy ok. 4 godz.
organizatorzy imprezy:

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I ROZWOJU KULTURY W DOBRZENIU WIELKIM
STOWARZYSZENIE NA RZECZ AUTYZMU „UCZYMY SIĘ ŻYĆ RAZEM” w Opolu
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Kup
GMINNY OŚRODEK KULTURY W Dobrzeniu Wielkim