Konkurs – Zabawa – Zdrowie     
POMÓŻ SOBIE I  ŚWIĘTEMU  ROCHOWI CZYLI 350 KILOMETRÓW NA 350-LECIE KOŚCIOŁA ŚW. ROCHA

Św. Roch od wielu wieków jest  naszym patronem, do którego zwracamy się szczególnie wtedy , gdy nasze zdrowie szwankuje. Wysłuchuje naszych próśb i pośredniczy,  wstawiając się za nami u Boga. Po ludzku mówiąc – jest bardzo zapracowany. Dlatego – w pełni ufając w Jego skuteczne wstawiennictwo – spróbujmy Mu pomóc i zróbmy sami coś dla naszego zdrowia. Dla uczczenia 350–lecia kościoła św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim

Klub Turystyki Rowerowej i Gminny Ośrodek Kultury ogłaszają konkurs – zabawę, promujący zdrowy tryb spędzania wolnego czasu.

Regulamin.
1.Konkurs polega na przebyciu trasy o łącznej długości 350 kilometrów w terminie do dnia 16 08. 2008 roku (święto Św. Rocha)
2.Środkiem napędowym mogą być wyłącznie własne mięśnie. Drogę można pokonywać np. na rowerze, pieszo, na wrotkach, łyżworolkach, nartach, hulajnodze, pchając przed sobą zepsutego „malucha”  itp.
3.Cały dystans 350 km należy podzielić na etapy, których minimalna długość wynosi 10 km  max 50 km.
4.Długość przebytego etapu należy zmierzyć dowolnym przyrządem o dowolnej dokładności np. linijką, taśmą mierniczą, licznikiem rowerowym, samochodowym (w pchanym „maluchu”), obliczyć za pomocą mapy, ocenić „na oko” lub licząc słupki kilometrowe przy drodze itp.
5.Etapy pokonujemy w grupie liczącej minimum 3 osoby.
6.Jednego dnia można zaliczyć najwyżej jeden etap.
7.Podczas etapu wolno robić dowolną ilość przerw.
8.Etapy można realizować na dowolnie wybranej trasie. Tę samą trasę można pokonywać wielokrotnie.
9.W konkursie mogą wziąć udział członkowie sekcji rowerowej, ich rodziny, znajomi, oraz wszyscy chętni, którzy skontaktują się z którymkolwiek z członków sekcji rowerowej lub działem rekreacji w GOK Dobrzeń Wielki
10.Główną nagrodą w konkursie jest zdrowie, które każdy zdobędzie poprzez uprawianie ruchu, oraz przyznanie honorowego tytułu „Asystent Świętego Rocha”. Organizatorzy zapewniają również drobne upominki rzeczowe dla wszystkich uczestników, którzy spełnią warunki konkursu.
11.Przebytą trasę należy dokumentować na kartkach wg następującego wzoru

12. Konkurs opiera się na zasadzie wzajemnego zaufania co do przestrzegania warunków konkursu.   Potwierdzeniem prawdziwości danych zawartych w tabelkach są podpisy trzech uczestników danego etapu oraz patronat św. Rocha. Nie zawiedźmy Go! 

13. Ostateczna interpretacja  powyższego regulaminu należy do organizatorów.

Dział Rekreacji tel. 077 469 66 33