7 czerwca 2008roku odbył się kolejny rajd sekcji turystyki rowerowej z naszej gminy. Choć w 5-letniej działalności klubu zorganizowano kilkadziesiąt różnych rajdów, to ten był wyjątkowy, szczególny i dziejowy.

Po raz pierwszy bowiem grupa rowerzystów pokonała trasę, która w przyszłości będzie oznakowana i w przewodnikach europejskich opisana jako odcinek drogi do Santiago de Compostela w Hiszpanii.

Dla średniowiecznych Europejczyków istniały trzy odległe miejsca, które warto było odwiedzić: Grób Chrystusa w Jerozolimie, Rzym oraz położony na "końcu świata" grób św. Jakuba. W pobliżu bowiem "końca świata" najdalej na zachód wysuniętego punktu Kontynentu, w hiszpańskim Santiago de Compostela (co oznacza po hiszpańsku: Święty Jakub na Polu Gwiazd) odnaleziony został grób brata św. Jana Ewangelisty, pierwszego biskupa Jerozolimy i pierwszego z dwunastu Apostołów, który zginął śmiercią męczeńską (w roku 44) - właśnie św. Jakuba Starszego. Powracający stamtąd wiele opowiadali o niezwykłym miejscu, o drodze oraz przynosili ze sobą niespotykane w innych miejscach muszle, nazwane - a jakżeby inaczej - muszlami św. Jakuba. Z czasem motyw muszli stał się symbolem pielgrzymowania, wędrówki z domu do Domu. Taką właśnie rolę pełni ona także w herbie papieża Benedykta XVI. Sam zaś św. Jakub stał się patronem pielgrzymów, wędrowców i wszystkich podróżujących. Stąd jego wezwanie otrzymywały liczne kościoły i szpitale, w których opiekę mogli znaleźć wszyscy będący w drodze. Powstawały one zwłaszcza przy drogach, którymi najchętniej szli pątnicy.

W roku 1982 Jan Paweł II wygłosił w Santiago de Compostela tak zwany "Akt Europejski", w którym kieruję do starej Europy wołanie pełne miłości: „Odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje początki. Tchnij życie w swoje korzenie."

Na efekty tego zaproszenia nie trzeba było długo czekać. Już cztery lata później Rada Europy uznała Drogi św. Jakuba za najważniejszy szlak kulturowy Kontynentu i zachęcała poszczególne osoby, jak i władze regionów do odtwarzania dawnych, pątniczych szlaków. Kilka lat później piesi pielgrzymi do Santiago de Compostela wyruszyli z Francji; w 1995 odtworzony został pierwszy odcinek szlaku w Niemczech, nieco później w Szwajcarii, w krajach Beneluksu. Zaś w cztery miesiące po śmierci Papieża-Pielgrzyma, Jana Pawła II, nastąpiło otwarcie pierwszego odcinka Camino w Polsce. Zainicjowana przez "Bractwo św. Jakuba Apostoła" Dolnośląska Droga św. Jakuba połączyła Głogów, Jakubów (dawne i ożywiane na nowo sanktuarium św. Jakuba), Grodowiec, Polkowice, Bolesławiec, Lubań i Zgorzelec. Do działań tych włączyła się także Fundacja Wioski Franciszkańskiej, która przygotowuje kontynuację Drogi Dolnośląskiej już na terenie Wielkopolski (równocześnie zaś trwają prace na przedłużeniem szlaku do Pragi) oraz pierwszy, dolnośląski odcinek Drogi św. Jakuba "Via Regia", która ma połączyć Kraków, Opole, Wrocław i Legnicę ze Zgorzelce. Dalej pielgrzymi mogą już iść istniejącymi szlakami - do Santiago de Compostela i aż na "koniec świata".

Trasa szlaku biegnącego przez nasza gminę jest już wytyczona i w trakcie rajdu uczestnikom został zaprezentowany. W przejażdżce uczestniczyli kolarze z gmin sąsiednich  prowadzeni przez p. Krzysztofa Pachurę dyr. GOK w Popielowie i p. Krzysztofa Tomczaka –prezesa Stowarzyszenia Miłośników Turystyki „W Drodze” ze Skorogoszczy.

Z trasą zapoznał się główny promotor  odbudowy szlaków św. Jakuba p. Emil Mendyk z Jeleniej Góry działający w Fundacji Wioska Franciszkańska, podkreślając wyjątkowe walory krajobrazowe i turystyczne, jakie czekają na przyszłych podróżników przemierzających naszą gminę. Zachwycał się pięknem naszych wiosek i wymarzonym dla kolarza płaskim teren.

Trasa wiodła od kościoła św. Anny w Czarnowąsach, starą drogą w Borkach i Dobrzeniu Małym, do kościoła św. Rocha, przez Surowiec do kościoła św. Jadwigi w Chróścicach. Dalej przy wale p. powodziowym na most w Mikrolinie. Ognisko przy domku myśliwskim w kol. Popielowskiej.

Podziękowania ks. Janowi Polokowi i prezesowi sekcji rowerowej Frankowi Sośnikowi za pomoc przy organizacji rajdu. Z rekreacyjnej imprezy skorzystały 43 osoby.

HAMS