Konferencja w Zakopanem 3 - 4 kwietnia 2008

Owacyjnie przyjęto występy zespołów z Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim, które zaprezentowały się przed uczestnikami XIX Ogólnopolskiej Konferencji Liderów Kultury w Zakopanem, zorganizowanej przez Tarnowską Fundację Kultury wraz ze Stowarzyszeniem Polskie Forum Kultury Samorządowej w Warszawie. W seminarium w Zakopanem uczestniczyli dyrektorzy wiodących placówek kultury z całego kraju. Jednym z punktów programu Konferencji był występ dobrzeńskich zespołów. Na ogólnopolskim forum zaprezentowało się 5 zespołów: tancerze z Klubu Tańca Fokus, Mażoretki „Seniorita”, Zespół Taneczny „Vega”, Grupa Żonglersko-Cyrkowa „Cudaki” oraz Orkiestra Dęta.

Informacja, że w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim działa niemal 40 zespołów oraz kół zainteresowań, wprawiła publiczność w zdumienie. Liderzy kultury podkreślali w konferencyjnych kuluarach, że takie bogactwo programowe w ośrodku działającym w środowisku wiejskim, ze wszech miar zasługuje na uznanie i podziw. Dodawali, że w tego typu placówkach oferta kulturalna jest na ogół znacznie skromniejsza. Po takim wstępie - rozpoczęły się występy. Zainaugurowały je układy taneczne w wykonaniu dobrzeńskich mażoretek. Problemy lokalowe, sprawiły że pokaz odbył się na tle ośnieżonych stoków Giewontu. Mimo chłodu, umiejętności tancerek działających pod kierunkiem Barbary Kajdzik zostały przyjęte bardzo ciepło.
Kolejną część programu wypełniły pokazy tancerzy z Klubu Fokus, przeplatane popisami żonglerskimi „Cudaków”. Każdy występ nagradzany był huraganem braw! Oprócz umiejętności naszych zespołów, uwagę liderów kultury przykuwały barwne uniformy i stroje, w których prezentowała się młodzież z gminy Dobrzeń Wielki. Bez wątpienia mocnym akcentem zakopiańskiego występu był mini-koncert Orkiestry Dętej pod dyrekcja Mirosława Gutki. Rytmiczne, wpadające w ucho kompozycje, zagrane przez dobrzeńskich muzyków porwały publiczność do wspólnej zabawy. Prawdziwym przebojem tego wieczoru był pokaz ogniowy, w wykonaniu młodych cyrkowców z „Cudaków”. Umiejętności podopiecznych Grażyny Chmielowicz tak spodobały się dyrektorom dyrektorów ośrodków kultury, że zaowocowały pierwszymi zaproszeniami do udziału festynach na terenie całego kraju. Zaproszenia otrzymały także pozostałe nasze grupy!
Wieczorny występ zespołów z Gminnego Ośrodka Kultury zdominował tematykę rozmów liderów kultury. Wpisywał się bowiem w jeden z głównych tematów wiodących Konferencji, poświęconej finansowaniu i organizacji działalności kulturalnej w gminie. Podkreślano jednocześnie aspekt promocyjny zarówno dla działalności samego Ośrodka Kultury, jak również całej gminy Dobrzeń Wielki. Rozdawane uczestnikom seminarium materiały promocyjne o gminie i dobrzeńskim GOK, w dużej mierze przyczyniły się do poszerzenia informacji o naszym regionie. Dodać należy, że występ dobrzeńskich zespołów stał się dla wielu osób inspiracją do rozszerzenia działalności w swoich domach kultury.

Zbigniew Janowski