Wiek nie jest przeszkodą do działania tylko nowym wyzwaniem! Jesteśmy przekonani, że słowa te będą bodźcem do działania dla osób, które przeszły na emeryturę. Dlatego w ślad za działającymi już młodzieżowymi klubami rekreacji, przyszła pora na stworzenie klubu zrzeszającego emerytów z naszej gminy!
Dział Rekreacji Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim powołując do życia Klub Seniora stawia sobie za główny cel aktywizację społeczną i fizyczną naszych babć i dziadków. Chcemy wyjść z nowymi propozycjami form kulturalnych i rekreacyjnych, z których nasi seniorzy mogliby w pełni korzystać.
Działalność Klubu ma umożliwić seniorom pogłębienie własnych zainteresowań, rozwój nowych pasji oraz przyczynić się do poprawy stanu zdrowia. Młodość ducha i mądrość życiowa tych osób wpłyną na ożywienie środowiska emerytów w naszej gminie.
Założycielskie spotkanie odbyło się 20 lutego. W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób, które przez niemal dwie godziny dzieliły się ze sobą doświadczeniami i wspomnieniami oraz propozycjami ostatecznego kształtu, który przybrać ma Klub Seniora.