Działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim, sekcja taneczna ma swoją nową odsłonę internetową pod adresem: http://plasowadla.gokdobrzenwielki.pl/

Działalność sprofilowana na warsztaty taneczne i festiwal, pod czujnym okiem Pani dr Alicji Iwańskiej. Zapraszamy na nową stronę internetową!