Spotkanie Mikołajkowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim pod hasłem „Pokonaj bariery z Mikołajem – baw się razem z nami”


W dniu 08.12.2018r odbyła się piąta (jubileuszowa) już edycja spotkania integracyjnego ponad podziałami. Jest to impreza dla mieszkańców gminy, szczególnie tych małych połączona z kiermaszem świątecznym i konkursem na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową w trzech kategoriach (zbiorowa, indywidualna – dzieci i młodzież, dorośli). W zabawie uczestniczyły dzieci z fundacji „DOM”, podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Opolu – Czarnowąsach oraz wszystkie dzieci chętne z gminy Dobrzeń Wielki.  W imprezie wzięło udział 200 dzieci i 56 dzieci występujących w tańcu i piosence. Dla wszystkich przygotowaliśmy paczki i słodki poczęstunek, owoce i napoje.
Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych „Talent” – działającym na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. Nie byłoby tej imprezy bez zaangażowania organizatorów Stowarzyszenia Ludzi Kreatywnych „Talent” i ludzi dobrej woli. Partnerami projektu są: Fundacja ORLEN – Dar serca, GOK w Dobrzeniu Wielkim, GOPS w Dobrzeniu Wielkim, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki, Rada Sołecka Dobrzenia Wielkiego i Cukiernia W Opolu – Czarnowąsach – Anita i Henryk Kłysek. O objęcie patronatem medialnym zwróciliśmy się do Portalu Informacyjnego – „opowiecie.info”.
Imprezę poprowadził licencjonowany animator „Wodzirej Bartek”.

W przerwach dzieci będą miały okazję uczestniczyć w warsztatach plastycznych, gdzie  mogły wykonać ozdoby choinkowe, świąteczne z pomocą wolontariuszek z Gimnazjum W Dobrzeniu Wielkim. Było również malowanie twarzy, co zawsze cieszy się ogromną popularnością.

Całą imprezę uświetniły występy zespołów wokalnych i tanecznych ćwiczących, na co dzień w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu  Wielkim.

Jednym z ważniejszych momentów imprezy było rozstrzygnięcie konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową. Nagrody wręczali: p. Barbara Lis – kierownik GOPS, p. Gerard Kasprzak – dyrektor GOK, p. Roman Kołbuc – przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

Głównym założeniem projektu jest integracja międzypokoleniowa i promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, tolerancja dla inności, wzmacnianie międzypokoleniowych więzi poprzez wspólne spędzanie czasu seniorów i dzieci.
Nadrzędnym celem projektu jest szeroko pojęta integracja wśród dorosłych, dzieci i młodzieży. Integracja społeczna, jako partnerstwo we współuczestnictwie i współdziałaniu to proces długotrwały i skomplikowany, wymagający wciąż jeszcze zmian na polu organizacyjnym, programowym i metodycznym, zmian w myśleniu wielu ludzi. Jednak już teraz możemy mówić o korzyściach, jakie niesie ze sobą integracja społeczna, która uwidacznia zbiorową intencję wspierania osób najsłabszych, zwłaszcza w kryzysowych warunkach ekonomicznych czy losowych sytuacjach społecznych. Dzięki temu, że dzieci niepełnosprawne przebywają wśród zdrowych rówieśników, nie trzeba stwarzać nienaturalnych, sztucznych sytuacji i uczyć jak żyć w społeczeństwie – teraz i w przyszłości. Najlepszą nauką przecież jest bezpośredni kontakt i to nie tylko dla dzieci niepełnosprawnych, ale dla obu grup. Uczą się tolerancji wobec niepełnosprawności, doświadczają, iż obok siebie mogą z pożytkiem funkcjonować grupy osób o różnych możliwościach i ograniczeniach wraz z osobami pełnosprawnymi. Dzieci przekonują się poprzez bezpośredni kontakt ze swoimi kolegami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, że posiadają o ni wiele zalet, są dowcipni, mają szereg ciekawych pomysłów, chętnie się bawią. Dzieci pełnosprawne uczą się, że wysiłek w pokonywaniu własnych słabości i niedoskonałości przynosi efekty.
Równocześnie tego typu impreza promuje pozytywny wizerunek Gminy Dobrzeń Wielki – przyjaznej, tolerancyjnej wobec wszystkich mieszkańców gminy. Angażuje w zadanie różnorodnych partnerów, instytucji, które z założenia zajmują się pomocą dzieciom o specyficznych potrzebach.

Galeria zdjęć z konkursu szopek Bożonarodzeniowych oraz imprezy Mikołajowej dostępna w naszych zasobach >

Ewa Holeksa
Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych „Talent”