22 września 2018 w Hali Stulecia w Parku Szczytnickim, we Wrocławiu odbył się VI Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej. W koncercie  wziął także udział działający w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim Zespół Kupskie Echo, który zaprezentował trzy utwory. Do finałowej, brawurowo wykonanej  Espanii przyłączyła się ze śpiewem licznie zgromadzona w Hali Stulecia publiczność.
Gościem Festiwalu była Stefanie Hertel. Nie obyło się bez wspólnych zdjęć i autografów ze znaną wokalistką. Pełni wrażeń uczestnicy Festiwalu przed północą wrócili do domów.


Agnieszka Ślusarczyk
dyrygent Zespołu Kupskie Echo