W minioną niedzielę 17.06 br w sali wiejskiej w Kup odbył się coroczny Muttertag. Uroczystość miała podniosły charakter. Goście dopisali, przy pełnej sali publiczności wystąpiły dzieci z Kup, Frelki z Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim oraz Zespół Kupskie Echo. Spotkanie uświetnił pokaz znakomitego filmu o życiu w przedwojennym Opolu „Gruss aus Oppeln”

Agnieszka Ślusarczyk