10 czerwca br. Zespół Kupskie Echo koncertował w Centrum św. Jana w Gdańsku, w zabytkowym  kościele w stylu gotyckim (obecnie w trakcie renowacji).
Publiczność z wielkim entuzjazmem przyjęła zarówno niemieckie piosenki, jak i śląskie pieśni ludowe. Oprócz uczestnictwa w uroczym koncercie panie miały możliwość obejrzenia najpiękniejszych zabytków Starego Miasta, Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 - monumentu w postaci trzech krzyży z kotwicami,  mola w Sopocie. W drodze powrotnej do Kup nastąpiła przerwa w podróży przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu - największym kościele w Polsce.
Koncert został zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w ramach projektu “Wsparcie działalności zespołów artystycznych Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w roku 2018”.

Agnieszka Ślusarczyk