2-3 czerwca 2018

Sala gimnastyczna przy Publicznej Szkole
Podstawowej z Oddziałami Sportowymi,
ul. Kościelna 3a, 46-081 Dobrzeń Wielki

godz. 9.00 rozpoczęcie Festiwalu