W imieniu zespołu realizującego projekt badawczy
„Konflikt, napięcie, współpraca.
Studium interakcji pomiędzy Elektrownią Opole a społecznością gminy Dobrzeń Wielki“

Zapraszam na seminarium
poświęcone wynikom badań, którym patronujeNarodowe Centrum Nauki


Seminarium odbędzie się w dniu 17 marca 2018 r.
Godz. 14.00


Gminny Ośrodek Kultury
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki

Program seminarium:

Petr Skalnik - Wprowadzenie – Antropologia polityczna wielkiej inwestycji przemysłowej na Opolszczyźnie.

Monika Baer - Śląsk Opolski w antropologicznej perspektywie krytycznej.
Marcin Brocki - Rozbudowa elektrowni Opole a relacje międzygrupowe w gminie Dobrzeń Wielki.
Konrad Górny, Mirosław Marczyk - Społeczno-ekonomiczne postawy w obliczu wielkiej inwestycji  przemysłowej na przykładzie badań w gminie Dobrzeń Wielki.

Marek Pawlak - Migracje i mobilność pracowników budowlanych na terenie gminy Dobrzeń Wielki.
Ewa Kruk - „Osadzone w mobilności“. Migrujace kobiety na obszarze gminy Dobrzeń Wielki.


Petr Skalnik
(Kierownik projektu badawczego)