19 listopada 2017 r. Zespół Kupskie Echo otrzymał Srebrne Pasmo w XXVI Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach.
Dojazd na występ zespołu został zrealizowany dzięki dotacji MSWiA i TSKN.

 

 

 


Agnieszka Ślusarczyk