Biblioteka w Chróścicach będzie zamknięta do dnia 13.11.2017r

Od 14.11.2017r Biblioteka czynna będzie we wtorki i czwartki

w godzinach: 16:00 - 19:00