W miesiącu maju 2017 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu udostępniła Gminnej Bibliotece w Dobrzeniu wystawę pt. „Herby gmin powiatu opolskiego”. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli dobrzeńskiej Szkoły Podstawowej . Wystawa eksponowana była w dniach 28.04 – 19.05 2017r. Ekspozycja stanowiła 14 plansz z herbami , opisami i historią miejscowości. Nasza biblioteka zorganizowała 14 lekcji bibliotecznych o tematyce heraldycznej. Wystawę zwiedziło około 400 osób. Uczniowie zapoznawali się z historią, heraldyką i genealogią naszego regionu.