Dobrzeń Wielki 28.03.2017

Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Głównej Księgowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim

W dniu 06 marca 2017 roku DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA  KULTURY W DOBRZENIU WIELKIM  ogłosił nabór na wolne stanowisko Głównej Księgowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim , Namysłowska 20, 45-081 Dobrzeń Wielki – Główny Księgowy- 1 etat.
Termin składania ofert upłynął w dniu 10 marca 2017 roku.

Komisja rekrutacyjna w składzie:
1) Gerard Kasprzak – przewodniczący komisji,
2) Justyna Stefańczyk – członek komisji,
3) Jolanta Gutka – członek komisji
4) Anna Kwosek – protokolant  
w dniu 13 marca 2017 roku na pierwszym posiedzeniu zbadała wszystkie aplikacje pod względem formalnym.
W terminie wpłynęła 1 oferta, oferta ta spełniała wymogi formalne.

W związku ze spełnieniem wymogów formalnych Komisja rekrutacyjna postanowiła dopuścić ofertę do drugiego etapu naboru. Osoba niżej wymieniona została  zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną która miała miejsce w  dniu 14 marca 2017 roku:
1)  Pani Agnieszka Horodyska-Piontkowska, zam. Kup,

W dniu 14 marca 2017 roku Komisja rekrutacyjna przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z zaproszonym kandydatem.
Komisja konkursowa po przesłuchaniu kandydata  wskazała Panią Agnieszkę Horodyską- Piontkowską na stanowisko  Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim.

Zatwierdził :
Dyrektor GOK
Gerard Kasprzak
Protokół sporządziła:
Anna Kwosek
dnia 14.03.2017

Do pobrania dokument: Protokół z naboru (MS DOCX)