Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych


W 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim zakupił nowości wydawnicze do bibliotek. Zakup został dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Justyna Stefańczyk

Zastępca Dyrektora
Koordynator projektu