W dniach 7 – 9 września 2016 w hali Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim odbył się XX Ogólnopolski Sejmik Samorządów i Mediów Lokalnych.


W Sejmiku uczestniczyło łącznie 453 osoby, reprezentujące samorządy terytorialne, media lokalne, organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury z terenu województwa opolskiego i całego kraju. Gośćmi Sejmiku była także grupa dziennikarzy Światowego Forum Mediów Polonijnych (1993-2013) z Austrii, Niemiec i Łotwy.


W trakcie poszczególnych sesji Sejmiku i prezentacji zespołów artystycznych bardzo licznie wśród publiczności pojawiali się mieszkańcy Gminy Dobrzeń Wielki. Byli wśród nich: radni, sołtysi, przedsiębiorcy, członkowie komitetu „Tak dla Samorządności”, działacze kultury i rodzice ponad 1500 dzieci i młodzieży, występujących w zespołach artystycznych Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim.

Potencjał amatorskiego ruchu artystycznego obejmuje łącznie 3200 osób, w tym 65 zespołów, 1500 dzieci oraz 1700 osób starszych. Są wśród nich mistrzowie świata, Europy i Polski w poszczególnych kategoriach oraz dyscyplinach artystycznych i sportowych. Taki potencjał cywilizacyjny świadczy o wybitnych kompetencjach instruktorów i nauczycieli oraz o wielopokoleniowej edukacji kulturalnej „od malucha do seniora”, prowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim.

 


Do pobrania dokumenty z Sejmiku:
Komunikat z 20 Sejmiku (MS DOCX)
Historia protestu (MS DOCX)
Deklaracja programowa Sejmiku (MS DOCX)
Pismo Wójtów z dn. 23.11.2015r (MS DOCX)
List do Pani Premier (MS DOCX)