W 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury zakupił wyposażenie dla Małej Orkiestry Dętej GOK Dobrzeń Wielki. Zakup został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu/Priorytetu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura domów kultury. W ramach projektu zakupiono tubę i trzy flety poprzeczne.

Justyna Stefańczyk, Zastępca Dyrektora

Koordynator projektu