W czasie tegorocznej Akcji Letniej zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim promowaliśmy inicjatywę utworzenia placów zabaw w gminie. Dotychczas w miejscowościach gminy takich obiektów nie było, lub znajdowały się w opłakanym stanie. O wypowiedź, jaki powinien być wymarzony plac zabaw poprosiliśmy najbardziej zainteresowane osoby – dzieci. W efekcie otrzymaliśmy prace plastyczne, które wyrażają faktyczne potrzeby najmłodszych. Przy konstruowaniu nowych placów zabaw skorzystaliśmy z tych podpowiedzi. Radni gminy przeznaczyli środki na utworzenie placów i dziś możemy się już cieszyć z pierwszych efektów tej inwestycji. Plac zabaw powstał na terenie ośrodka rekreacji Balaton, budowany jest także w Czarnowąsach. Kolejne powstawać będą sukcesywnie. Nadzór nad realizacją tej inwestycji trzyma Dział Rekreacji Gminnego Ośrodka Kultury.