Od jesieni 2007 roku w Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone są warsztaty dziennikarskie. Uczestnicy tych spotkań poznają tajniki rzemiosła dziennikarskiego. Próbują swoich sił w reporterce prasowej, radiowej i telewizyjnej.

Pierwsze zajęcia poświęcone były kształtowaniu umiejętności wypowiadania się na piśmie i przed mikrofonem. Kolejne stanowiły doskonalenie nabytych umiejętności. Próbki możliwości twórczych uczestników warsztatów, można podziwiać na łamach „Głosu Dobrzenia” a także w wydawanym w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim periodyku „Decha”. Teksty te publikowane są także na naszej stronie internetowej.

Zajęcia koła dziennikarskiego odbywają się w każda środę o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Warsztaty prowadzi wieloletni dziennikarz radiowy i prasowy (Radio Opole SA, dwutygodnik „Unia&Polska”, magazyn telewizyjny Motokibic.tv)

Zbigniew Janowski