Planowane imprezy przez GOK Dobrzeń Wielki na 2017 rok.

Czerwiec
03-04.06.2017 IV Dziecięco-Młodzieżowy Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej „Magia Cyrku”. Warsztaty Technik Cyrkowych – Hala Zespołu Szkół Dobrzeń wielki – organizator GOK Dobrzeń Wielki, Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, Towarzystwo Przyjaciół i Rozwoju Kultury w Dobrzeniu Wielkim
15.06.2017 Festyn plac przy Kościele Parafialnym w Dobrzeniu Wielkim organizator Parafia Dobrzeń Wielki
23.06.2017 Szantowa Noc Swiętojaqńska Raj Dobrzeń Mały Sekcja Wodniaków GOK Dobrzeń Wielki
23.06.2017 Koncert Dziecięcej Orkiestry Dętej- Fontanna w parku Urząd Gminy
24-25.06.2017 Festyn Kup- Boisko Kup – organizator LZS Kup, OSP Kup, Rada Sołecka Kup, G.O.K. Dobrzeń Wielki
Lipiec
Lipiec/Sierpień Akcja letnia w GOK, Chróścice dla dzieci organizatorzy GOPS Dobrzeń Wielki, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOK Dobrzeń Wielki
15-16.07.2017 Festyn Chróścice - Boisko „Victoria” Chróścice - organizator Victoria Chróścice , G.O.K. Dobrzeń Wielki
15-16.07.2017 X ZLOT SAMOCHODÓW ZABYTKOWYCH, Ośrodek Rekreacji „Balaton” – Organizator GOK Dobrzeń Wielki,
Sierpień
05-06.08.2017 Festyn Chróścice plac OSP Chróścice organizator Rada Sołecka Chróścice, OSP Chróścice, GOK Dobrzeń Wielki
12-13.08.2017 Festyn Dobrzeń Wielki boisko LZS TOR Dobrzeń Wielki organizator TOR Dobrzeń Wielki, G.O.K. Dobrzeń Wielki
Listopad
12.11.2017 XVI Międzynarodowy Festiwal Folkloru i Sztuki Ludowej „Jesień z Folklorem” Sala kinowa G.O.K. Dobrzeń Wielki - organizator G.O.K. Dobrzeń Wielki , Towarzystwo Przyjaciół i Rozwoju Kultury w Dobrzeniu Wielkim