Program Biblioteki Narodowej
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

W 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim zakupił nowości wydawnicze do bibliotek. Zakup został dofinansowany ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Justyna Stefańczyk
Zastępca Dyrektora